Mesyuarat Agung Tahunan PSSM 2018

Mesyuarat Agung Tahunan 2018

Tarikh: 16 Mac 2018 Waktu: 10.00 pagi – 12.00 tengah hari Tempat: Bilik Mesyuarat IKMAS, UKM Agenda AGM 2018: Ucapan Alu-aluan Presiden/Pengerusi. Mengesahkan Minit Mesyuarat Agung Tahunan 2017. Perkara-perkara Berbangkit. Mengesahkan Penyata Kewangan 2017. Pembentangan Laporan Tahunan Presiden. Pengurusan Pembangunan Tanah PSSM. 11th International Malaysian Studies Conference (MSC11). Proses Pemilihan Ahli Exco PSSM Sesi 2018-2020. Hal-hal […]

Mesyuarat Agung Tahunan PSSM 2016

Mesyuarat Agung Tahunan

Tarikh: 7 April 2017 Waktu: 10.00 Pagi Tempat: Bilik Mesyuarat IKMAS, UKM Agenda AGM 2016: Ucapan Alu-aluan Presiden/Pengerusi. Mengesahkan Minit Mesyuarat Agung Tahunan 2016. Perkara-perkara Berbangkit. Mengesahkan Penyata Kewangan 2016. Pembentangan Laporan Tahunan Presiden. Urusan Tanah. PSSM Strategic Planning, 2017-2019. The 11th International Malaysian Studies Conference in Commenration of the 40th Anniversary & PSSM. Hal-hal Lain. Pelancaran Laman Sesawang […]